Opintolainan takaisinmaksu

 

Opintolainan takaisinmaksu

Opintolainaa aloitetaan maksamaan takaisin yleensä noin kahden vuoden kuluttua opiskelun päätyttyä, mutta viimeistään 10 vuoden kuluttua ensimmäisen lainaerän nostamisesta. Valtiontakaus on toisaalta voimassa enintään 30 vuotta ensimmäisen lainaerän nostamisesta lähtien. Lainan maksamista voidaan tarvittaessa siirtää, jos elämäntilanteesi ei salli sitä, kuten et ole löytänyt työpaikkaa. Opintolainan takaisinmaksusta voi neuvotella lainan myöntäneen pankin tai luotonantajan kanssa, ja sopia opintolainan takaisinmaksulle maksuohjelman. Opiskeluaikana lainasta maksetaan vain korosta minimi (1%), kahdesti vuodessa (esimerkiksi 15.6. ja 15.12.) ja loput korosta pääomitetaan lainaan.

Takaisinmaksuaika saa olla enintään 14 vuotta. Normaalisti se on kuitekin kaksi kertaa se aika, jolloin opintolainaa on nostettu. Takaisinmaksu riippuen maksuohjelmasta voi tapahtua kahdesti vuodessa tai kuukausittain maksettavina lyhennyksinä. Mikäli maksuohjelmaa ei sovita, luotontantajalla on oikeus laatia takaisinmaksulle lainaehtojen mukainen maksuohjelma. Opintolainasta kertyvät korot voi vähentää verotuksessa (lisätietoja korkojen vähentämisestä verotuksessa, Verohallinto) joko suoraan pääomatuloista tai osa koroista ansiotulojen veroista.

Opintolainan takaisinmaksun vaihtoehtoja

Kuten on edellä kuvattu, opintolainan takaisinmaksaminen on joustavaa, mutta on suositeltavaa vertailla lainan hintaa sen varalta että on tarve toiselle lainalle, joka on kustannuksiltaan halvempi ja jolla on mahdollista kuitata opintolaina pois.  Opintolainan hinta lyhyesti koostuu korosta ja marginaalista. Kustannukset voivat pidemmällä takaisinmaksuajalla kasvaa suuriksi verrattuna muihin lainavaihtoehtoihin. Kuukausittainen tai puolivuosittainen lyhennysaikataulu ovat yleisimpiä ja soveltuvat hyvin työelämään asettuneille.

Pienituloisella on mahdollisuus korkoavustukseen, mikä tarkoittaa että Kansaneläkelaitos (Kela) maksaa erääntyvät korot ilman takaisinmaksuvelvoitteita. Kuitenkaan opintolainan korot sekä lyhennykset eivät kuulu toimeentulotuen piiriin. Mahdollisesta opintolainan takaisinmaksun lykkäämisestä tai järjestelyistä tulee neuvotella luotonantajan kanssa hyvissä ajoin ennen maksun erääntymistä. Mikäli pankki irtisanoo lainan ja Kela joutuu sen maksamaan luotonantajalle, laina siirtyy Kelalle ja opintolainan korko nousee seitsemään prosenttiin (7%, ks. opintotukilaki ja opintotukiasetus).

Opintolainan takaisinmaksulle on mahdollista saada ”täysimääräinen maksuvapaus”, jonka ehtoina on pysyvä työkyvyttömyys tai vähintään 5 vuoden kesto työkyvyttömyydelle. Lisäedellytyksenä täysimääräiselle takaisinperinnälle on kohtuuttomuus taloudelliselle tilanteelle ja muille olosuhteille.

 Posted by at 8.14